تماس با ما

آدرس پستی آزمایشگاه: خیابان آزادی -خیابان دکترمحمد قریب -دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
تلفن تماس : ۶۱۱۱۷۰۵۵-۰۲۱ نمابر:۶۶۹۲۳۲۲۲-۰۲۱

 
 

نظری داده نشده است