Archive for: بهمن, ۱۳۹۱

کارگاه تخصصی کاربرد روش های ایمونوبیوشیمی در پزشکی و دامپزشکی (با تاکید بر روش الایزا) برگزار می شود. رئوس مطالبی که ارائه می شود عبارتند از : • آنتی بادی های پلی کلونال و مونوکلونال... read more »